trénuj efektívne

ZLEPŠI SA S NAMI

Meranie výkonu, vyhodnotenie laktátovej krivky aj nastavenie tréningového plánu robíme v spolupráci s PROefekt.sk

Výkon meriame na trenažéri Elite Suito buď priamo v spojení s Vašim bicyklom, alebo Vám požičiame niektorý z našich – podľa výšky jazdca.

Jazdec absolvuje prvotný pohovor, zahriatie na bicykli a následne minimálne tri sekcie pričom každá je v trvaní 4 minúty so zvyšujúcou sa záťažou. Medzi jednotlivými intervalmi je minútová prestávka na oddych a odobratie kapilárnej krvi (z ucha).

Na základe získaných dát, výkonu, srdcového tepu a laktátu v krvi následne tréner vyhodnotí Vaše tréningové zóny. Ak máte záujem, nastaví Vám na mieru tréningový plná vždy na každý týždeň nový s inou intenzitou a rôznymi prvkami.

Laktátová krivka
na bicykli, pri behu, plávaní, veslovaní, kanoistike, bežeckom lyžovaní.. = najkomplexnejší vytrvalostný diagnostický test na zistenie:

– anaeróbneho prahu (srdcová frekvencia, výkon)
– aeróbneho prahu (srdcová frekvencia, výkon)
– maximálnej spotreby kyslíka VO2max (srdcová frekvencia, výkon)
– METs (metabolický ekvivalent)
– individuálne tréningové zóny
– úroveň zotavenia podľa srdcovej frekvencie
– hodnotenie silnejších a slabších stránok vlastnej výkonnosti
– účinnosti tréningu

Tento test je vhodný pre úplne každého, bez rozdielu výkonnosti, veku, pohlavia a športovej disciplíny. Test je zdravotne nezávadný a pichnutie do ucha na odobranie kapilárnej (povrchovej) krvi nebolí.

CENNÍK
Laktátová krivka: 65 eur
Laktátová krivka + wattové zóny: 70 eur
Laktátová krivka + laktátový spád (regenerácia) 80 eur
Laktátová krivka + laktátový spád + wattové zóny: 85,-

Pretože merania nevykonávame každý deň, poprosíme Vás v prípade záujmu o kontaktovanie, aby sme mohli v predstihu nastaviť trenažér a pripraviť všetko potrebné.

NASTAVENIE TRÉNINGOV

Tréningový program BASIC – 50 eur/mesačne – minimálne 3 mesiace
– tréningový program na 4 týždne dopredu
– komunikácia cez VTS / telefón po skončení 4 týždňoch
– osobné stretnutia na pretekoch, či tréningoch
– riadenie podľa srdcovej frekvencie (tréningové zóny)

Tréningový program HOBBY – 80 eur/ mesačne – minimálne 3 mesiace
– tréningový program vždy na týždeň dopredu
– komunikácia cez VTS / telefón po skončení týždňa
– osobné stretnutia na pretekoch, či tréningoch
– rady na používanie výživových doplnkov, ktoré sú presne zahrnuté do plánu
– riadenie podľa srdcovej frekvencie, v prípade meracieho zariadenia výkonu podľa mechanického výkonu
– kontrola a vyhodnotenie záznamov z kľúčových tréningov a pretekov

Tréningový program PROFI – 110 eur/mesiac – minimálne 3 mesiace
– tréningový program vždy na týždeň dopredu
– komunikácia cez VTS / telefón i v priebehu týždňa
– osobné stretnutia na pretekoch, či tréningoch
– rady pre výživu a používanie výživových doplnkov, ktoré sú presne zahrnuté do plánu
– rady pre výživu a používanie výživových doplnkov, ktoré sú presne zahrnuté do plánu
– kontrola a vyhodnotenie záznamov z kľúčových tréningov a pretekov

MÁTE ZÁUJEM?

REZERVÁCIA MERANIA VÝKONU